Hakkımızda Üretim Kalite Ürünler Referanslar Sosyal Sorumluluk İletişim English
Sarper İçecek
Tütün Cinsleri
Tütün Mıntıkaları
 

Ege Bölgesi Tütünleri

Ege bölgesi tütün üretiminde, üretim alanı, miktarı ve %90-95 ihracat payı ile toplam üretimimizin %55'ini oluşturarak, ilk sırayı almaktadır. Bu bölgede üretilen tütünler uluslararası piyasada İzmir tütünleri olarak tanınırlar.

Genellikle küçük yapraklı, sapsız, karınlıca, açık sarı-kırmızı renkli, ince damarlı, kıvırcık görünüşlü, kuvvetli bir dokuya sahiptirler. Nikotini düşük, yanmaları yavaş, tatlı içimli, kokulu tütünler olan Ege bölgesi tütünleri, sert karakterli harmanların sertliğini azaltma, yavan içimli harmanları tatlılaştırma ve nötr harmanlara koku verme özellikleri nedeniyle Amerika ve Avrupalı sigara yapımcıları tarafından aranmaktadır.

Marmara Bölgesi Tütünleri

Bu bölge tütünleri tip olarak Ege ve Karadeniz bölgesi tütünlerine benzerlik gösterirler. Marmara bölgesi, ekolojisi ve toprak özellikleri sebebiyle polikültür tarım üretimi yapılmakta olduğundan tütün üretimi düşmektedir.

Bursa, Düzce, İzmit, Hendek, Edirne, Yenice, Agonya menşelerinden oluşan bölge tütünleri genel üretimin %2'sini, genel ihracatında %1'ini meydana getirirler.

Karadeniz Bölgesi Tütünleri

Karadeniz Bölgesi'nde üretim yapılan alanlardaki iklim ve toprak yapısının farklı özellikler göstermesi birçok menşein ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Küçük kıtalı Samsun grubu tütünler ile küçük ve orta kıtalı Tokat-Gümüşhacıköy tütünleri, iri kıtalı Trabzon ve Artvin tütünleri üreten Karadeniz bölgesi; üretim alanı ve miktar olarak ikinci sırada iken doğu tütünlerindeki büyük artış sonucu üçüncü sıraya düşmüştür.

Türk tütünleri içinde en üstün kaliteli ve uluslararası şöhrete sahip tütünlerimizden Maden, Canik, Evkaf ve Basma adlarıyla tanınan tütünlerimiz bu bölgede üretilmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Tütünleri

Bu bölge son yıllarda üretim alanı ve miktarında büyük artış göstermiş ve üretimde ikinci sıraya yerleşmiştir. Bu bölge tütünleri içim ve koku yönünden Virgina tipi tütünlere benzemektedir. Yine bölgede Tömbeki ve Hasankeyf adlı Nicotiana Rustica cinsi tütün üretimi de yapılır.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi tütünleri genellikle orta, kısmen büyük boyutlu, kalınca dokulu, sarı, açık kırmızı renkli, bir kısmı sulama tütünleri olduklarından zayıf dokuludur. Kendilerine has kokuları vardır. İçim karakterleri tatlı-serttir. Harmanlara sertlik vermek için kullanılırlar.

 
Hakkımızda Üretim Kalite Ürünler Referanslar Sosyal Sorumluluk İletişim