Hakkımızda oretim Kalite orünler Referanslar Sosyal Sorumluluk İletiYim English
Sarper ecek
Kalite Politikası
 
 

SARPER'de mevcut Kalite Ynetim sistemi, uygunsuzluklar nleme ve bunun iin gerekli olan firma ii ve d geri besleme kanallarn oluturma prensipleriyle kurulmu ve gelitirme olanaklaryla yaplandrlmtr.

SARPER Kalite Politikas, genel irket politikalar ve hedefleri ile uyumlatrlarak hazrlanmtr. Aada belirtilen kalite politikamz, tm i arkadalarmzn benimseyecei ve dorultusunda alaca prensip ve hedefleri ierir.

Politikamz, personelimizin yaratclklarn ve inisiyatiflerini gelitirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarn salamaktr. Her personelin, yapt ilerin kalitesinin bir bakas tarafndan kontrol edilerek deil, teknik artnameye uygun alarak oluturulabilecei bilincine sahip olmasn salamaktr. Ancak bu sayede pazardaki yerimizi, eitilmi, uyumlu ve ekip almas konusunda baarl personelimiz ile srdrp, gelitirebiliriz.

Kaynaklarmz, ncelikle uygunsuzluklarn nlenmesine ayrarak SARPER rnlerini en st dzeyde mteri tatmini salayacak, gvenilir olacak ve mteriye bir deer sunacak ekilde ileyeceiz. Bunun gerei olarak, hammadde temin ettiimiz reticimizle uzun dnemli, karlkl iyi niyet ve drstlk esasna dayal ak ilikiler kuracaz.

Ancak her bir SARPER alan, yukardaki politikalar alma prensibi haline dntrd zaman, yzmz dndmz mterimizin istek ve beklentilerine en iyi yant verebileceimiz kanaatindeyim.

Blent S. Sarper
Ynetim Kurulu Bakan

 
Hakkmzda retim Kalite rnler Referanslar Sosyal Sorumluluk letiim